Polityka biznesowa tej niemieckiej marki koncentruje się na zaufaniu i partnerskich relacjach z klientami. W swoich działaniach JOKA kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, wysokimi standardami ekologicznymi oraz społecznymi dotyczącymi pracowników i społeczności. Wysoki poziom zarządzania oraz dalekowzroczna polityka przedsiębiorstwa pozwoliły rozbudować sieć produkcji oraz sprzedaży. Obecnie funkcjonuje około 70 oddziałów w Niemczech. JOKA ma również swoje przedstawicielstwa w Austrii (firma INKU), Szwajcarii (firma Jordan Schweiz), we Włoszech (firma Jordan Britex), a także w Polsce – firma Jordan Ansa.